Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

SAT (Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests)

SAT Digital คืออะไร?

สำหรับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ SAT อาจจะเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับ SAT Digital ซึ่งเป็นการสอบรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มในปี 2023 โดยองค์กร College Board ที่วิจัยและพัฒนาข้อสอบ SAT ได้มีการปรับเปลี่ยนการสอบดังกล่าวให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ที่มีรายละเอียดข้อสอบแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ข้อสอบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น วันนี้ Test Tutor Chiang Mai จะพาน้องๆไปดูกันว่า่มีจุดไหนที่แตกต่างจาก SAT แบบเดิมอย่างไร? แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนสอบ? ไปดูรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ SAT Digital Test กันเลยค่ะ!

การสอบ SAT จะเปลี่ยนเป็น SAT Digital เมื่อไร?

การสอบ SAT จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ SAT Digital Test ในช่วงต้นปี 2023 นี้ โดยสำหรับการสอบ SAT Digital 

 • ประเทศไทย: สามารถเริ่มสมัครสอบ SAT Digital Test และสอบครั้งแรกวันที่ 11 มีนาคม 2023 
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา: จะเริ่มใช้ SAT Digital Test กันในเดือนมีนาคมปี 2024 โดยในระหว่างนี้จะใช้การสอบ SAT รูปแบบเดิมไปก่อน

อะไรบ้างที่ยังเหมือนเดิมในข้อสอบ SAT Digital Test?

การสอบ SAT แบบเดิมที่ใช้กระดาษ จะถูกเปลี่ยนเป็นการสอบ SAT Digital ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอบและให้การสอบมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยข้อสอบ SAT Digital จะยังมีส่วนที่เหมือนเดิมอยู่ ดังนี้

รูปแบบการสอบ

SAT Digital Test ยังคงแบ่งออกเป็น 2 วิชาเหมือนเดิม คือ Reading and Writing และ Mathematics แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การนำรูปแบบการสอบที่เรียกว่า Adaptive Test เข้ามาใช้ โดยในแต่ละวิชาจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 Module ดังนี้ 

 • Module ที่ 1 จะเป็นข้อแบบแบบผสมผสานที่มีทั้งง่าย ปานกลาง และยาก คละกันไป 
 • Module ที่ 2 ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยตัวข้อสอบจะมีการปรับเปลี่ยนความยาก-ง่าย จากผลการสอบใน Module ที่ 1 เพื่อให้ข้อสอบมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เข้าสอบมากที่สุด กล่าวคือ ถึงแม้ว่าน้องๆ จะเข้าสอบ SAT Digital ในวันเดียวกัน ก็จะได้ข้อสอบ และเกณฑ์คะแนนที่แตกต่างกัน

การคิดคะแนน

เกณฑ์การคิดคะแนนของ SAT Digital Test ยังคงเหมือนกับการสอบ SAT แบบกระดาษ ซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมด 1,600 คะแนน โดยในแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนเต็มที่ 800 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การคำนวณ ดังนี้

 • โดยปกติคะแนนรวมที่ได้จะอยู่ที่ 400 – 1,600 คะแนน ในแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 200 คะแนน และสูงสุดที่ 800 คะแนน
 • ก่อนอื่นจะมีการรวมคะแนนของน้องๆ ออกเป็นคะแนนดิบก่อน แล้วค่อยนำมาเทียบ Test Score ตามที่ SAT กำหนด
 • นำ Test Score ของทั้ง 2 พาร์ท มารวมกัน แล้วคูณด้วย 10 

ยกตัวอย่างวิธีการคิดคะแนน ดังนี้

 • นาย A สอบพาร์ท Reading and Writing (นำคะแนนที่นาย A ตอบถูกต้องในพาร์ท Reading มาเทียบกับ Test Score ได้ 40 คะแนนเต็ม บวกกับพาร์ท Writing ได้ Test Score 35 คะแนน) ให้นำ Test Score ทั้ง 2 ส่วนมาบวกกันจะได้ 40 + 35 = 75 แล้วคูณ 10  จะได้เป็น 75*10 = 750  คะแนน
 • นาย A สอบพาร์ท Math ได้ Test Score 330 คะแนน
 • สรุปได้ว่าคะแนนพาร์ท Reading and Writing ของนาย A = 750 คะแนน และคะแนนพาร์ท Math อยู่ที่ 330 คะแนน นาย A สอบได้คะแนนรวมทั้งหมด 1,080 คะแนน จาก 1,600 คะแนน

สอบที่ไหน?

การสอบ SAT Digital ยังต้องเดินทางไปที่ศูนย์สอบเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบ SAT Digital Test จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ Bluebook™ ไว้ล่วงหน้าก่อนการเข้าสอบ ผ่านอุปกรณ์ของตนเอง เช่น แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป โดยมีข้อกำหนดหลักๆ ที่ควรรู้ ดังนี้

 • ในวันสอบ เมื่อเข้าประจำที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ของศูนย์สอบ และเข้าสู่แอปพลิเคชัน Bluebook (ควรชาร์จแบตเตอรีจนเต็ม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาสอบ)
 • ผู้คุมสอบจะส่งรหัสในการเข้าสอบ โดยเมื่อกรอกรหัสเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มสอบทันที
 • เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ข้อสอบจะถูกส่งเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและการเตรียมตัวในวันสอบได้ ที่นี่

การสอบ SAT จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Bangkok Pattana International School
British Columbia International School Bangkok
Concordian International School
Harrow International School
International Community School of Bangkok
Keerapat International School
KIS International School
New International School of Thailand
Ruamrudee International School
Thai-Chinese International School
Wells International School

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด
British International School, Phuket
International School Eastern Seaboard (Burapha Golf Club), Chonburi
Chiang Mai International School, Chiang Mai
Lanna International School in Chiang Mai, Chiang Mai
Pream Tinsulanonda International School, Chiang Mai
QSI International School of Phuket

SAT-II สมัครสอบ SAT-II มีขั้นตอนการรับสมัครอยู่ 3 ช่องทางคือ
1. โทรศัพท์
2. จดหมาย
3. Internet
ซึ่งสองช่องทางแรกจะเหมาะสำหรับนักเรียนในอเมริกามากกว่า ซึ่งต้องโทรศัพท์หรือส่งจดหมายไปที่ศูนย์สอบที่อเมริกา ถ้าเป็นเด็กไทยแนะนำให้สมัครทางเว็บไซต์ www.collegeboard.com จะเป็นช่องทางที่ดีที่สุด

Review ข้อสอบ SAT Digital

อัพเดทเนื้อหา SAT Digital 2023 ใหม่ล่าสุด ที่ Test Tutor ได้แล้ววันนี้!!

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓