Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtutor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

GMAT & GRE

GMAT หรือ Graduate Management Admission Testเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (Verbal) คณิตศาสตร์ (Quantitative) และความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการศึกษาด้านธุรกิจและบริหาร

ดังนั้นคะแนน GMAT จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหรัฐอเมริกา ใช้ในการพิจารณารับนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหาร และธุรกิจ เช่น MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance เป็นต้น นอกจากนี้ บางสถาบันในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา รวมทั้งประเทศไทย ก็กำหนดให้ GMAT เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการสมัครเรียนต่อด้านบริหาร และธุรกิจ เช่นกัน

ดังนั้น ในปัจจุบันการสอบ GMAT จะเป็นการสอบที่ดำเนินการในรูปแบบของการสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-Adaptive) เท่านั้น โดยไม่มีการสอบแบบกระดาษ (Paper-based)

ลักษณะข้อสอบ GMAT

GMAT เป็นข้อสอบแบบเขียนบทความ (Essay Writing) และปรนัย (Multiple-Choice) GMAT ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นการสอบแบบ Computer-Adaptive Test (CAT) และประกอบไปด้วย 3ส่วน คือ:

1. Analytical Writing  Assessment : เป็นการเขียน essay 2บทความ โดยมีเวลาให้บทความละ 30นาที ซึ่งต้องทำด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2. Quantitative Section: เป็นการทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ 37ข้อ แบ่งเป็น 2รูปแบบคือ Data Sufficiency และ Problem Solving โดยมีเวลาให้ทั้งหมด75นาที

3. Verbal Section: เป็นการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ 41ข้อ แบ่งเป็น 3รูปแบบ คือ Reading Comprehension, Critical Reasoning และ Sentence Correction โดยมีเวลาให้ทั้งหมด 75นาที

***ระดับความยากของข้อสอบในแต่ละข้อจะไม่เท่ากัน หากผู้สอบตอบถูกในข้อแรก ระดับความยากของข้อถัดไปจะเพิ่มขึ้น แต่หากผู้สอบตอบผิด ระดับความยากในข้อถัดไปจะลดลง***

ระดับคะแนน

GMAT มีคะแนนตั้งแต่ 200-800คะแนน ผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านบริหาร และธุรกิจ ส่วนใหญ่ควรมีคะแนนอย่างน้อย 650คะแนนขึ้นไป *** ผลการสอบ GMAT สามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลา 5ปี***

การสมัครสอบ

ปัจจุบันผู้สอบสามารถสมัครสอบ GMAT ได้ในแบบ online หรือทางโทรศัพท์ สำหรับการสมัครสอบแบบ online ผู้สอบสามารถตรวจสอบสถานที่สอบ วันเวลาในการสอบ และที่นั่งในการสอบที่ยังว่างอยู่ได้ที่ www.mba.com/mba/takethegmat

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย มี 2แห่งด้วยกันคือ

– กรุงเทพฯ:

Pearson Professional Centers (Center ID: 50507)

Bangkok Business Building, Level 10 Unit 1010, 54สุขุมวิท 21กรุงเทพ 10110 Tel: +66 2 664 3563

– เชียงใหม่:

A&A NEO TECHNOLOGY (Center ID: 51272)

248/55-56ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง, จังหวัดเชียงใหม่, 50200 Tel: +66 53 227 500-2

GRE มีชื่อเต็มๆว่า Graduate Record Examination เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) ที่มีการจัดสอบสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ Computer Delivered Test ประกอบไปด้วยพาร์ท Analytical Writing โดยจะมีสองส่วน ส่วนละ 30 นาที พาร์ท Verbal Reasoning แบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 30 นาที และพาร์ทสุดท้ายคือ Quantitative Reasoning ที่จะวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกัน โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที และการสอบอีกรูปแบบหนึ่ง คือ Paper Delivered Test ประกอบไปด้วยพาร์ท พาร์ท Analytical Writing โดยจะมีสองส่วน ส่วนละ 30 นาที พาร์ท Verbal Reasoning แบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 25 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที และพาร์ทสุดท้ายคือ Quantitative Reasoning ที่จะวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกัน โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 25 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 40 นาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดสอบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะเป็นแบบ Computer Delivered test มากกว่า ส่วนข้อสอบอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อสอบ GRE แบบทั่วไปคือ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology ซึ่งจะสอบวิชาไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อนั่นเอง

ศูนย์สอบ GRE มีที่ใดบ้างและสมัครอย่างไร ? สำหรับศูนย์สอบในกรุงเทพฯ จะมี 2 แห่ง คือ 1. Paradigm Language Institute 2. KBU Prometric Test Center – Kasem Bundit University ในส่วนของการสมัครสอบนั้นจะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ets.org/mygre ซึ่งส่วนใหญ่รอบสอบจะมีทุกวันไม่เว้นวันหยุด แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 9.00 น. และ 13.30 น. อัตราค่าสอบ 205$

รอบสอบ GRE มีวันใดบ้างและสามารถสอบได้บ่อยแค่ไหน ? ในส่วนของรอบสอบของ GRE นั้นจะมีทุกวันไม่เว้นวันหยุด แบ่งรอบสอบออกเป็น 2 รอบคือ ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. สามารถสมัครสอบได้ทุกเดือน โดยเว้นระยะเวลาในการสอบแต่ละครั้งห่างกัน 21 วัน ภายใน 1 ปีสามารถสอบได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ซึ่งผลคะแนนจะออกภายใน 10-15 วันหลังจากสอบเสร็จ

การสอบ GRE ใช้ระยะเวลาเท่าใดและสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้หรือไม่ ? สำหรับการสอบ GRE นั้นใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยจะมีช่วงพักเบรกสั้นๆ และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบระหว่างพาร์ท Quantitative Reasoning ซึ่งเครื่องคิดเลขจะมีฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้ตามระเบียบของการสอบ