Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtutor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

BMAT (BioMedical Admissions Test)

BMAT (BioMedical Admissions Test)

BMAT คือ การสอบวัดความสามารถสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) หรือเรียกง่ายๆว่าแพทย์อินเตอร์นั่นเอง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยว่าจะกำหนดเกณฑ์คะแนนอย่างไรบ้าง

โดยคะแนน ของ Part 1 และ Part 2 มีคะแนนเต็ม 9 แต่ part writing คะแนนเต็ม 5 โดยบางคณะอาจะดูเป็น partๆ ไปในการยื่นคะแนน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ดูคะแนน BMAT เป็นหลักจะดู Scientific knowledge เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อสอบ มีน้อยข้อแต่เนื้อหาครอบคลุม ทั้ง ม4.-ม.6 เหมือนสอบ PAT 4 วิชาพร้อมกัน เพราะงั้นจึงมีความยากกว่าการสอบประเภท SAT อยู่มาก พี่ๆแนะนำให้น้องๆทบทวนโดยการทำโจทย์ย้อนหลังของข้อสอบก่อนไปเข้าสอบ เพราะเป็นการทบทวนและเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆอีกด้วย]

น้องๆสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าแต่ละ section มีรายละเอียดการออกข้อสอบอย่างไรบ้าง ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ http://www.admissionstestingservice.org

รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ
สำหรับ การจัดสอบในประเทศไทย
BMAT มีการจัดสอบอยู่ 2 รอบ (ที่สามารถใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้)
รอบ เดือน กันยายน และ รอบ เดือน ตุลาคม
ทั้ง 2 รอบเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และ ให้คะแนน
ความต่างคือ วิธีการสมัคร และ ค่าสมัครสอบ
BMAT – กันยายน
ต้องลงทะเบียนสมัครด้วยตัวเอง เลือกศูนย์สอบ และชำระค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.metritests.com (หลังจากเปิดหน้าเวปไซต์ขึ้นมาแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ตัวเลือก Shop ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าเวปไซต์)
ค่าสมัคร ประมาน 9,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)
BMAT – ตุลาคม
ลงทะเบียนสมัครโดยศูนย์สอบจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้น้องๆ
น้องๆ จะต้องลงทะเบียนสอบ กับศูนย์สอบเท่านั้น (สถานศึกษาบางแห่ง เช่น โรงเรียน หรือวิทยาลัย อาจเป็นศูนย์สอบด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้ ศูนย์สอบ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสอบ
ค่าสมัครปกติ ประมาน 6,700 บาท (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)
ค่าสมัครล่าช้า ประมาน 8,500 บาท (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)
ในประเทศไทย มี ศูนย์สอบ BMAT หลักๆดังนี้
กรุงเทพฯ : British Council. Capwise และ CICM Thamasat University
ขอนแก่น : Capwise
เชียงใหม่ : Capwise

ควรเลือกสอบ BMAT รอบไหน
น้องๆต้องตรวจสอบข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ ที่ท่านเลือก ว่ารับผลคะแนนสอบ BMAT รอบใดบ้าง
เพราะ น้องๆเลือกสอบได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ต่อปี

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓