Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

TU-GET (Thammasart University Graduate English Test)

TU-GET (Thammasart University Graduate English Test) (Score 880/1000)

    การสอบ TU-GET หรือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ บ้าน ๆ ก็คือ ปริญญาตรีของม.ธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ปริญญาโททั้งภาคปกติ และปริญญาภาคอินเตอร์ TU-GET ถือเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ถูกที่สุดในขณะนี้ ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาทสำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เสียแค่ 40 บาท แต่สอบได้แค่ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

TU-GET  2020 !!! มี 2 แบบให้เลือกสอบแล้ว 

 1 Paper-Based Test (PBT)
– ข้อสอบกระดาษ
– มีแต่ choices อย่างเดียว
– 100 ข้อ 1,000 คะแนน
– มี 3 พาร์ท คือ – Reading (50) – Vocab (25) – Structure (25)
– ค่าสอบ 500 / 700 บาท
– สอบทุกอาทิตย์สิ้นเดือน2 Computer-Based Test (CBT)
– สอบกับคอมพิวเตอร์
– มีสอบครบทุก skill
– 120 ข้อ 120 คะแนน
– มี 4 พาร์ท คือ – Reading (40) – Listening (40) – Speaking (1) – Writing (1)
– ค่าสอบ 1,500 บาท
– สอบทุกอาทิตย์กลางเดือน

– ผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL (มีระบุไว้ในผลคะแนนเลย)

เตรียมพร้อมสอบกันได้แล้ววันนี้
กับคอร์ส TU-GET ที่ Test Tutor    ที่ คะแนน  700 

วิธีการสมัครสอบ

สำหรับการสมัครสอบ TU-GET สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครด้วยตัวเอง มีรายละเอียดดังนี้

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อยู่แถวๆ คณะวารสารศาสตร์ หาไม่ยากค่ะเข้าไปประตูทางฝั่งท่าพระจันทร์น่าจะใกล้สุด) สมัครที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2.สมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดของวิธีการสมัคร

โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการจัดสอบ TU-GET เลขที่บัญชี 645-1-00030-4 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บัญชี กระแสรายวัน จำนวนเงิน 500.-บาทส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดพร้อมติดรูป

2. บัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมติดรูป

ที่อยู่ถึงตัวท่านเอง 2 ชิ้น (พร้อมตัดเป็น ๆ ชิ้น) ส่งมาที่ โครงการจัดสอบ TU-GET สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200